Vad är Green Key?

Vi är en anläggning som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier. På så vis bidrar du som gäst att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

Vad innebär Green Key?

Green Key-märkningen delas ut till anläggningar som uppfyller miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier inom 13 olika områden. Här är exempel på våra åtaganden:

Vi använder förnybar el, energibesparande
belysning och har rutiner för minskad
energiåtgång gällande uppvärmning och ventilation.

Vi har vidtagit åtgärder
för att reducera
vattenförbrukningen.

Vi källsorterar och återvinner
vårt och gästernas avfall.

Vi använder miljömärkta
rengöringsprodukter som är
skonsamma mot dig och miljön.

Våra gäster erbjuds vegetariska
och ekologiska alternativ.

Personalen involveras i
hållbarhetsarbetet och får
årlig utbildning inom området.

Vi arbetar med att ständigt
förbättra vårt arbete genom
att formulera årliga mål.

Såhär kan du som gäst hjälpa oss:

Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt dig.

Släck lampor och stäng av elektronik.

Drick kranvatten istället för flaskvatten.

Välj vegetariska och ekologiska alternativ.

Res med miljövänligare transportmedel som tåg och cykel, eller gå till fots.

 

Läs mer om Green Key här.